Στο Χιονοδρομικό Σταθμό μπορούν να εισέρχονται ΜΟΝΟ άτομα που παρουσιάζουν σε ισχύ SAFE PASS ως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις του Κράτους. ONLY individuals that present a valid SAFE PASS can enter the Ski Station.

Αγαπητοί Φίλοι του σκι. Λόγω των αυστηρών ελέγχων που πρέπει να διεξάγονται στο Χιονοδρομικό Σταθμό για το Covid, πιθανό θα δημιουργούνται μεγάλες ουρές αναμονής και καθυστερήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υπομονή και την κατανόηση σας.

Cyprus Ski Federation Committee Members

2020-2024 D. Lefkaritis,
D.Papatheodotou, P. Galides, K.Armenis,
I. Florentiadou, C.Papachristophorou, L.Protopapas, N.Epiphaniou, K.Lambertides
M.Pissarides (FSC), A. Eleftheriou (LSC)
Y. Ioannides (NSC),G.C.Rossides (TSC), D.Leonidou (SCLA)
2018-2020 D. Lefkaritis,
D.Papatheodotou, P. Galides, K.Armenis,
G.Michael, I. Florentiadou,M.Zingas, S.Kostopoulos
N.Epiphaniou (FSC), A. Eleftheriou (LSC)
Yiotis Ioannides (NSC),G.C.Rossides (TSC), M.Papamichalopoulos (SCLA)
2016-2018 D. Lefkaritis,
D.Papatheodotou, P. Galides, K.Armenis, A. Droussiotis,
G.Michael, I. Florentiadou,M.Zingas
N.Epiphaniou (FSC), A. Eleftheriou (LSC)
Yiotis Ioannides (NSC),G.C.Rossides (TSC), M.Papamichalopoulos (SCL)
2014-2016 D. Lefkaritis,
D.Papatheodotou, P. Galides, K.Armenis, A. Droussiotis,
G.Michael, I. Florentiadou, M.Markidou (until Oct. 2015),M.Zingas (from Oct.15)
M.Pissarides (FSC), A. Eleftheriou (LSC)
M.Kazamias (NSC until March 16) Yiotis Ioannides (NSC from March 2016), G.C.Rossides (TSC), P.Kakkouras (SCL)
2012-2014 D. Lefkaritis,
Ch. Tappas, P. Galides, A. Droussiotis,
D. Papatheodotou, I. Florentiadou, M.Markidou,
A. Montanios (FSC), A. Eleftheriou (LSC)
M. Zingas (NSC), G.Michael (TSC), M.Papamichalopoulos (SCL)
 2010-2012  D. Lefkaritis,
Ch. Tappas, P. Galides, A. Droussiotis,
D. Papatheodotou, I. Florentiadou, I. Kouvelis,
A. Montanios (FSC), A. Eleftheriou (LSC)
M. Zingas (NSC), G.Michael (TSC), M.Papamichalopoulos (SCL)
 2008-2010 P. Photiades,
Ch. Tappas, M. Zingas, A. Droussiotis, A.Vasili,
D. Papatheodotou, P. Galides
A. Montanios (FSC), G. Rossides (LSC),
I. Pieri (NSC), Y. Papatheodotou (TSC),M.Papamichalopoulos(SCL)
2006-2008 P. Photiades,
Ch. Tappas, M. Zingas, A. Droussiotis, G. Rossides,
D. Papatheodotou, S. Vasiliou
A. Montanios (FSC), A. Vasili (LSC),
M. Kazamias(NSC), Ch. Papamichael(TSC),M.Papamichalopoulos(SCL) (June07)
2004-2006 P. Photiades,
V. Mantovani, M. Zingas, A. Droussiotis, Ch. Tappas(05-06)G. Rossides, M. Papamichalopoulou, Marios Carlettides (04)
A. Montanios (FSC), A. Vasili (LSC),
R. Papacharalambous(NSC04-05),
M. Hadjioannou(NSC05-06), D. Papatheodotou(TSC)
2002-2004 P. Michaelides,
A. Montanios,L. Lambrou, A.Droussiotis,
C. Photiadou, M. Piper, M. Papamichalopoulou,
V. Mantovani (FSC), A. Vasili (LSC),
R. Papacharalambous(NSC),Y. Papatheodotou(TSC)
2000-2002 P. Michaelides,
A. Montanios, L. Lambrou, M. Karlettides,
H. Indianou, A. Droussiotis, A. Christodoulou,
V. Mantovani (FSC), A. Leonidou(LSC), 
R. Papacharalambous(NSC),D. Papatheodotou(TSC)
1998-2000 P. Michaelides,
A. Montanios,L. Lambrou, M. Karlettides,
H. Indianou, A. Droussiotis, Th. Theodorou,
V. Mantovani (FSC), A. Christodoulou (LSC), 
Ch. Papacharalambous(NSC),D. Papatheodotou(TSC)
1996-1998 P. Michaelides,
A. Montanios,L. Lambrou, M. Karlettides,
H. Indianou, A. Droussiotis, Ch.Papacharalambous 
V. Mantovani (FSC), A. Christodoulou (LSC), 
R. Papacharalambous(NSC),D. Papatheodotou(TSC)
1994-1996 P. Michaelides,
A. Montanios, A. Gabrielides, M. Karlettides,
V. Mantovanis, Ch. Vasiliades, L. Lambrou
R. Iasonides (FSC), A. Konnari (LSC), 
A. Florides (NSC), P. Charalambous (TSC)
1992-1994 P. Michaelides,
A. Montanios, A. Gabrielides, M. Karlettides,
V. Mantovanis, Ch. Vasiliades, V. Petrides
R. Iasonides (FSC), A. Konnari (LSC), 
A. Florides (NSC), P. Charalambous (TSC)
1990-1992 P. Michaelides,
St. Pipi, I. Spanopoulos, H. Skyrianides
A. Montanios, H. Indianou, Y. Papatheodotou
1984-1990 P. Michaelides,
St. Pipi, I Spanopoulos, H. Skyrianides
A. Montanios, Gl. Papamichael, Ph. Xenophontos
1982-1984 P. Michaelides,
Kl. Papadopoulos, I. Spanopoulos, Chr. Kasoulides
St. Pipi, A. Lordos, E. Zigkas
1980-1982 Y. Michaelides,
Kl. Papadopoulos, I. Spanopoulos, Chr. Kasoulides
St. Pipi, A. Lordos. A. Daveronas
1978-1980 Y. Michaelides,
G. Charalambides, I. Spanopoulos, Chr. Kasoulides
St. Pipi, Kl. Papadopoulos, A. Daveronas
1976-1978 N. Theodorou,
G. Michaelides, G. Charalambides, Chr. Kasoulides
H. Skyrianides, A. Papaellinas, A. Robinson
1974-1976 N. Theodorou,
G. Michaelides, Chr. Ioannides, Chr. Kasoulides
A. Papaelinas. D. Pantelides, A. Robinson
1972-1974 G. Michaelides
N. Theodorou, A. Serof, P. Michaelides
Chr. Ioannides, P. Nicolaou. M. Michaelidou
1970-1972 G. Michaelides
N. Theodorou, Chr. Ioannides, P. Michaelides
A. Kirmitsis, H. Skyrianides, M. Michaelidou
1969-1970 G. Michaelides
N. Theodorou, I. Kapape, P. Michaelides
Chr. Ioannides, H. Skyrianides, M. Michaelidou
1968-1969 G. Michaelides
N. Theodorou, I. Loizidou, P. Michaelides
Chr. Ioannides, H. Skyrianides, M. Michaelidou
1967-1968 G. Michaelides
N. Theodorou, I. Ypsilantou, M. Megas
Chr. Ioannides, H. Skyrianides, M. Michaelidou
1966-1967 G. Michaelides
N. Theodorou, L. Ioannides, Y. Vouros
P. Michaelides, K. ??anari, A. Demetriou
1965-1966 N. Theodorou
P. Michaelides, Y. Vouros, Gl. Demades,
A. Araouzou, L. Trifon, A. Demetriou
1964-1965 G. Michaelides
P. Michaelides. Y. Vouros, Nt. Aggelides
L. Ioannides, E. Pantelides, N. Theodorou
1963-1964 G. Michaelides
P. Michaelides, Y. Vouros, Nt. Aggelides
A. Schiza, G. Michaelides, N. Theodorou
1962-1963 G. Michaelides
A. Efthivoulou,A.Tilmpian, G. Michaelides
A. Schiza, A. Nicolaidou, P. Michaelides
1961-1962 G. Michaelides
N. Theodorou, A. Efthivoulou, A. Stamatis,
P. Michaelides, A. Nicolaidou, M. Petridou
1960-1961 G. Michaelides
S. Gkaranis, N. Theodorou, A.Robinson
A. Nicolaidou, G. Partelides, A. Tilmpian
1959-1960 G. Michaelides
A. Nicolaidou, N. Theodorou, A. Robinson
P. Ioannides, K. Theocharides
1958-1959 G. Michaelides
J. Sabry, N. Theodorou, R.de Glanville,
P. Ioannides