Competitions Regulations

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   ΑΓΩΝΩΝ & ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ο.Χ.Κ

Α. Κανονισμοί Διαδικασιών Διοργάνωσης Αγώνων και Πρωταθλήματος

1. Γενικό πλαίσιο Κανονισμών

Σε περιπτώσεις όπου οι παρόντες Κανονισμοί δεν παρέχουν τις απαιτούμενες διευκρινήσεις σε ορισμένα θέματα των Αγώνων και του Πρωταθλήματος  τότε οι Κανονισμοί της FIS, στην οποία υπάγεται η ΟΧΚ, συμπληρώνουν οποιεσδήποτε παραλήψεις. Η Ελλανόδικος Επιτροπή (Jury- Τεχνικός Εκπρόσωπος - Αρχηγός Αγώνα – Διαιτητής)  αποφασίζουν για όλες τις ερωτήσεις και απορίες που δεν διευκρινίζονται από τους Κανονισμούς βάσει του πιο πάνω.

2.  Οργάνωση Αγώνων & Παγκυπρίου Πρωταθλήματος

Μοναδικό αρμόδιο σώμα για έγκριση  και προγραμματισμό Αγώνων και Παγκυπρίου Πρωταθλήματος στο Τρόοδος είναι η Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου (ΟΧΚ). Η αρμόδια επιτροπή της ΟΧΚ προετοιμάζει το αρχικό πρόγραμμα του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος και σε συνεδρία της Ομοσπονδίας και στην παρουσία των εκπροσώπων των Τοπικών Ομίλων εγκρίνεται το τελικό πρόγραμμα. Όλοι οι αγώνες ελέγχονται και χρονομετρούνται από τους Τεχνικούς Εκπροσώπους και χρονομέτρες της ΟΧΚ. 
Το πρόγραμμα των Αγώνων θα πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους Ομίλους και στα ΜΜΕ.

3. Αναβολή Αγώνα

Οι αναβολές Αγώνων θα πρέπει να αποφεύγονται ούτως ώστε το τοπικό πρωτάθλημα να πραγματοποιείται απρόσκοπτα.
Αναβολές λόγω αδυναμίας (τεχνικής, η έλλειψης προσωπικού) του διοργανωτή  να πραγματοποιήσει τον αγώνα πρέπει να αναφέρονται στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας 72 ώρες πριν τον αγώνα, ούτως ώστε εάν είναι δυνατό η ΟΧΚ να συμβάλλει στην πραγματοποίηση τους, ή να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος ενημέρωσης των αθλητών και των μελών για την αναβολή.
Αναβολές  είναι δυνατές επίσης  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακαταλληλότητας της πίστας (ποσότητας χιονιού, προετοιμασία), και αυτές δε θα πρέπει να προαναγγέλλονται. Για το εάν θα αναβληθεί ο αγώνας μόνο το αρμόδιο σώμα, η Ελλανόδικος Επιτροπή, αποφασίζει.
Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος μπορεί να ακυρώσει  ή να αναβάλει έναν αγώνα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, ομίχλης, χιονοστιβάδας ή χιονοθύελλας

Οργανωτής που προετοιμάζει ή διεξάγει αγώνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου, σε κανονικές χειμερινές συνθήκες, με ελλιπή τρόπο ή και αδυνατεί να διεξάγει τον αγώνα και αναγκάζεται η Ελλανόδικος Επιτροπή να ακυρώνει τον εν λόγω αγώνα, μπορεί να τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία Χιονοδρόμων με αποκλεισμό σε μελλοντική διοργάνωση αγώνων.

Όλοι οι αναβληθέντες αγώνες  προγραμματισμένοι για Σαββατοκύριακα θα μεταφέρονται για πραγματοποίηση την αμέσως επόμενη Τετάρτη μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία.

4.  Συνεδρίαση Αρχηγών (Captains Meeting)

Το Captains Meeting πραγματοποιείται 12 ώρες πριν από τον αγώνα. Στο Captains Meeting συμμετέχουν μόνο οι ακόλουθοι παράγοντες:
α. ο Αρχηγός του Αγώνα,
β. ο Τεχνικός  Εκπρόσωπος (TD) ,
γ. ένας Έφορος Αθλητών ή Αρχηγός από κάθε Επαρχιακό Χιονοδρομικό Όμιλο

Στη Συνεδρία Αρχηγών οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο ψήφος του Αρχηγού του Αγώνα υπερισχύει.

Στην Συνεδρία Αρχηγών καθορίζονται και μελετούνται τα ακόλουθα.

4.1.  Δελτία Υγείας Αθλητών και Ασφαλιστική Κάλυψη.

Στο Captains Meeting πρέπει να παρουσιαστούν χωρίς καμιά εξαίρεση τα δελτία υγείας όλων των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον αγώνα καθώς και  τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψής τους. Δε γίνονται αποδεκτές προφορικές ή τηλεφωνικές επιβεβαιώσεις για το ότι υπάρχουν δελτία υγειάς και ασφαλιστική κάλυψη.
 
Αθλητές, των οποίων δε θα παρουσιαστούν τα πιο πάνω ή έχουν τιμωρηθεί με απρεπή/ αντιαθλητική συμπεριφορά, δε μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνα.

4.2.  Οφειλές Ομίλων στον διοργανωτή

Ανάλογα με τον αριθμό αθλητών του κάθε Ομίλου που συμμετέχουν στο αγώνα, θα πρέπει να παραχωρείται επιταγή με το σχετικό ποσό συμμετοχής στον διοργανωτή. Σε αντίθετη περίπτωση οι αθλητές του Ομίλου, που δεν κατέβαλε το αντίτιμο, δε θα συμμετάσχουν στον αγώνα εκτός κι αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του διοργανωτή και των ομίλων για να αποφεύγεται η πληρωμή του πιο πάνω ποσού.

4.3.  Start List & Προτεραιότητες

Βάσει της λίστας των αθλητών που πληρούν το 4.1.και 4.2. γίνεται η κλήρωση για τη σειρά έναρξης των αθλητών στον αγώνα, με βάση των βαθμών ΟΧΚ που έχει ο κάθε αθλητής. Προτεραιότητα δίδεται κατά ηλικία αρχίζοντας από την κατηγορία ανδρών, γυναικών κλπ.
Η κλήρωση αναβληθέντα αγώνα, λόγω καιρικών  συνθηκών ή ακαταλληλότητας της πίστας, επαναλαμβάνεται πριν από την νέα ημερομηνία.

5.  Διακοπή ή Καθυστέρηση Αγώνα

Ένας αγώνας διακόπτεται ή καθυστερεί να ξεκινήσει για μισή ώρα μονό εάν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, υπάρχει ανάγκη για επιπλέον μετρά προστασίας και πρώτων βοηθειών, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με τα χρονόμετρα ή τους ασυρμάτους, για επισκευές της πίστας, για έλεγχο και επιβολή της σωστής τήρησης των κανονισμών. Μετά το πέρας της μισής ώρας ο αγώνας αναβάλλεται. Για το εάν θα διακοπεί ή θα καθυστερήσει ο αγώνας αρμόδιοι είναι μονό η Ελλανόδικος Επιτροπή (Jury) η οποία μετά από κοινό έλεγχο θα αποφασίσει δια πλειοψηφίας.

6.  Παρουσία στη πίστα κατά τον Αγώνα

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα που δικαιούνται να κυκλοφορούν πριν ή και κατά τον αγώνα στην πίστα, είναι όσοι αναφέρονται στο κεφάλαιο Β πιο κάτω και πρέπει να φέρουν διακριτικό περιβραχιόνιο.
Οι αθλητές μαζί με τους προπονητές τους μπορούν να βρίσκονται στην πίστα μονό κατά την περίοδο ελέγχου της διαδρομής.

7.  Επανάληψη διαδρομής

Αθλητής ο οποίος κατά την ώρα που τρέχει τη διαδρομή εμποδίζεται από λάθος κάποιου στελέχους, από θεατή, από κάποιο ζώο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία μπορεί να απευθυνθεί αμέσως μετά το συμβάν σε μέλος της Ε.Ε και να ζητήσει επανάληψη της διαδρομής. Αυτή η αίτηση μπορεί να γίνει και από τον αρχηγό του αθλητή που εμποδίστηκε.  Ο αθλητής πρέπει αμέσως να βγει από τη χαραγμένη διαδρομή και να μη συνεχίσει καθόλου μέσα στις πόρτες.
Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση που λείπουν πόρτες, ή σε άλλα τεχνικά σφάλματα) η Ε.Ε.  μπορεί να διατάξει επανάληψη της διαδρομής.

7.1 Αιτίες που συνιστούν εμπόδιο είναι οι ακόλουθες:

7.1.1 Το κλείσιμο της διαδρομής από κάποιο στέλεχος, θεατή, ζώο, ή κάποια άλλη αιτία
7.1.2 Το κλείσιμο της διαδρομής από πεσμένο αθλητή ο οποίος δεν πρόλαβε  να αποσυρθεί έγκαιρα.
7.1.3 Αντικείμενα επάνω στη διαδρομή, όπως μπατόν ή σκι κάποιου προηγούμενου αθλητή
7.1.4 Δραστηριότητες των ομάδων πρώτων βοηθειών που τυχόν  εμποδίζουν τον αθλητή
7.1.5 Η απουσίας μιας πόρτας που ρίχτηκε από προηγούμενο αθλητή και δεν αντικαταστήθηκε έγκαιρα.
7.1.6 Άλλα παρεμφερή εμπόδια τα οποία από τη σκοπιά του αθλητή δημιουργούν μείωση της ταχύτητας ή εκ των πραγμάτων επιμήκυνση της διαδρομής και αυξάνουν το χρόνο του.
7.1.7 Κακή λειτουργία των συστημάτων χρονομέτρησης.

7.2 Εγκυρότητα επανάληψης διαδρομής

7.2.1 Σε περίπτωση που διαιτητής ή κάποιο άλλο μέλος της Ε.Ε δεν είναι σε θέση να μορφώσει αμέσως γνώμη ρωτώντας τα αρμόδια στελέχη, ή να κρίνει την ορθότητα μιας επανάληψης της διαδρομής, μπορεί να επιτρέψει επανάληψη υπό αίρεση.  Η επανάληψη της διαδρομής θα θεωρηθεί έγκυρη μόνο αν επικυρωθεί με απόφαση της Ε.Ε. μετά από έλεγχο των στοιχείων.
7.2.2 Αν ο αθλητής έχει ήδη ακυρωθεί, την πρώτη φορά που έτρεξε τη διαδρομή πριν το σημείο διακοπής, η επανάληψης της διαδρομής δεν θεωρείται έγκυρη.
7.2.3 Ο χρόνος μια εγκεκριμένης ή υπό αίρεση διαδρομής είναι έγκυρος και ισχύει ακόμη και αν αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερος της πρώτης φοράς που διακόπηκε.
7.2.4 Αν το αίτημα για επανάληψη της διαδρομής δε γίνει αποδεκτό, ο αθλητής ακυρώνεται.

7.3 Εκκίνηση σε επανάληψη διαδρομής

7.3.1 Αν η εκκίνηση γίνεται σε σταθερά διαστήματα, ο αθλητής θα ξεκινήσει το σταθερό διάστημα που ακολουθεί, αφού έχει αναφέρει στον κριτή αφετηρίας τί συνέβη, και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις του κριτή αφετηρίας.
7.3.2 Όταν η εκκίνηση γίνεται χωρίς διαστήματα o αθλητής μετά από συνεννόηση με τον κριτή  αφετηρίας θα ξεκινά μετά τον τελευταίο αθλητή  της κατηγορίας του. 

8.  Αποκλεισμοί

Ένας αθλητής που αγωνίζεται αποκλείεται εάν:

8.1  Λαμβάνει μέρος στον αγώνα με ψευδείς παραστάσεις
8.2  Διακινδυνεύει την ασφάλεια ανθρώπων  ή αγνοεί τους κανονισμούς και τις υποδείξεις των παραγόντων του αγώνα.
8.3  Δεν περνά μέσα από πόρτες (gates) της διαδρομής σωστά (όπως καθορίζονται από τους κανονισμούς των Κριτών Πόρτων, Gatekeepers) ή δεν κάνει εκκίνηση μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο Αφέτης.
8.4  Αθλητές που βρίσκονται κάτω από επίδραση απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αγώνα.
8.5  Αθλητές που αδικαιολόγητα δεν παρευρίσκονται σε απονομή επάθλου χάνουν κάθε αξίωση από τα έπαθλα.
8.6  Αθλητές των οποίων ο εξοπλισμός δεν είναι ο κατάλληλος και δε φορούν κράνος ασφαλείας, ή αριθμό.
8.7  Δέχεται εξωτερική βοήθεια με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της κατάβασης του.
 
9. Ενστάσεις

9.1 Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν για τους ακολούθους λογούς στα ακολουθά  χρονικά πλαίσια. 
Για τη συμμετοχή ενός αθλητή (πριν την κλήρωση), κατά της πίστας και της κατάστασης της (μια ώρα πριν τον αγώνα), κατά άλλου αθλητή ή παράγοντα του αγώνα (15 λεπτά μετά τον τελευταίο αθλητή), κατά του αποκλεισμού και των ακυρώσεων (15 λεπτά μετά τον αποκλεισμό ή την ακύρωση), κατά της χρονομέτρησης (15 λεπτά μετά την ανακοίνωση ανεπισήμων αποτελεσμάτων), κατά της διακοπής (15 λεπτά μετά τη διακοπή), και κατά των αποφάσεων (15 λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης). 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Γραμματεία γραπτώς και λεπτομερειακά τεκμηριωμένες μαζί με ποσό 50,- Λιρών Κύπρου, εντός των πιο πάνω χρονικών πλαισίων, διαφορετικά δεν εξετάζονται. Αν η ένσταση γίνει δεχτή ή αποσυρθεί πριν την απόφαση της Ελλανόδικος Επιτροπής, το ποσό επιστρέφεται.

9.2 Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και εφέσεων έχουν:

α. Τα Δ.Σ. των Ομίλων
β. Οι εξουσιοδοτημένοι αρχηγοί και προπονητές των ομάδων

9.3 Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Ελλανόδικος Επιτροπή

Για να γίνει συζήτηση πάνω σε μια ένσταση καλούνται από την Ε.Ε. ο αρμόδιος κριτής στις πόρτες, κι αν είναι απαραίτητο οι κριτές στις γειτονικές πόρτες, άλλα αρμόδια στελέχη, ο ενδιαφερόμενος αθλητής και ο αρχηγός της ομάδας που υπέβαλε την ένσταση.  Ακόμα πρέπει να μελετηθούν κι άλλες αποδείξεις όπως φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο κλπ.

Για την τελική απόφαση πρέπει να είναι παρόντα μόνο τα μέλη της Ε.Ε. Η απόφαση πρέπει να έχει το σύμφωνο της πλειοψηφίας των παρόντων μελών της Ε.Ε. που πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών της Ε.Ε. υπερισχύει ο ψήφος του Τεχνικού Εκπροσώπου ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίας. Τηρούνται πρακτικά της συζήτησης και υπογράφονται από τον Τ.Ε. Ισχύει η αρχή της ελεύθερης αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων.  Οι κανόνες πάνω στους οποίους πρέπει να βασίζεται η απόφαση πρέπει να εφαρμόζονται και να αναλύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στο πνεύμα μιας αθλητικά δίκαιης διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση της πειθαρχίας.

Η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί αμέσως στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων και να γραφτεί η ώρα που έγινε η ανάρτηση.
 
10.  Αποτελέσματα και Βαθμολογία Αγώνα και Πρωταθλήματος

Τα τελικά αποτελέσματα κάθε αγώνα αναρτιούνται μετά την λήξη του αγώνα και αναφέρουν και τους βαθμούς ποινής της ΟΧΚ.

11. Διαφημίσεις Ομίλων

Οι Όμιλοι διοργανωτές αγώνων θα πρέπει να πληροφορούν την ΟΧΚ για το που και ποιες διαφημίσεις θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα που διοργανώνουν. Οι οποίες διαφημίσεις δε θα πρέπει να ανταγωνίζονται ή να αντικαθιστούν τις διαφημίσεις των τριών Κύριων Χορηγών της Ομοσπονδίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι Όμιλοι δε θα προχωρούν στην υλοποίηση της συνεργασίας πριν την έγκριση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.


Β.  Καθήκοντα & Αρμοδιότητες Παραγόντων Πρωταθλήματος και Αγώνων της ΟΧΚ

1.  Αρχηγός Αγώνα (Chief of Race)

Διευθύνει όλες τις προετοιμασίες των αγώνων και επιβλέπει τις εργασίες της Τεχνικής Ομάδας.  Συγκαλεί τις συνεδρίες για τεχνικά θέματα και προεδρεύει στα captain meetings με τη συμβολή του Τεχνικού Εκπροσώπου(Technical Delegate -TD)
Σε όλους τους αγώνες οι κριτές (Jury) και οι διαιτητές εκκίνησης και τερματισμού (start & finish referees) πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ασυρμάτους.  Αυτοί πρέπει να είναι συντονισμένοι σε μία συχνότητα κρατημένη για το σκοπό αυτό και να λειτουργούν χωρίς παρεμβολές

2.  Αρχηγός Διαδρομής (Chief of Course)

Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ή και χάραξη της διαδρομής (course) σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις των Κριτών (Jury).  Πρέπει να είναι γνώστης των τοπικών συνθηκών του χιονιού στην περιοχή που θα διεξαχθεί ο αγώνας. Είναι υπεύθυνος για παροχή εξοπλισμού και εργαλείων για την προετοιμασία και διατήρηση των διαδρομών, για τις επαφές κατά τη διάρκεια του αγώνα και για την επικοινωνία, όταν αυτά τα συγκεκριμένα καθήκοντα δεν έχουν δοθεί σε κάποιον άλλο υπεύθυνο.

3.  Διαιτητής Εκκίνησης (Αφέτης) (Start Referee)

Παραμένει στην εκκίνηση καθ’όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της επιθεώρησης της διαδρομής και του αγώνα.
-Επιθεωρεί και σιγουρεύεται ότι όλοι οι κανονισμοί εκκίνησης και οργάνωσης ακολουθούνται πιστά.
-Καθορίζει τις λανθασμένες ή/και αργές εκκινήσεις
-Πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους Κριτές του αγώνα (Jury)
-Ανακοινώνει τα ονόματα των αθλητών οι οποίοι α) δεν ξεκίνησαν, β) έκαναν λανθασμένες ή αργές εκκινήσεις ή άλλες παραβάσεις και γ) αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση από τους κανονισμούς σχετικά με τον εξοπλισμό των αθλητών.

4.  Διαιτητής Τερματισμού (Finish Referee)

Παραμένει στον τερματισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της επιθεώρησης της διαδρομής και του αγώνα.
-Επιθεωρεί και σιγουρεύεται ότι όλοι οι κανονισμοί τερματισμού (in-run, out-run) και οργάνωσης ακολουθούνται πιστά.
-Επιβλέπει τον ελεγκτή τερματισμού, τη χρονομέτρηση και τον έλεγχο θεατών στην περιοχή τερματισμού
 -Πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους Κριτές του αγώνα (Jury)
 
5. Αρχηγός κριτών για πόρτες (Chief Gate Judge/Gate Keeper)

Οργανώνει και επιβλέπει τα καθήκοντα των gate keepers.  Καθορίζει τις πόρτες (gates) για τις οποίες ο κάθε gate keeper είναι υπεύθυνος και καθορίζει το σημείο στο οποίο θα στέκεται ο κάθε gate keeper.  Στο τέλος της πρώτης διαδρομής και στο τέλος του αγώνα, θα μαζέψει τις κάρτες από τον κάθε gate keeper και θα τις παραδώσει στον Referee.  Διανέμει έγκαιρα στον κάθε gate keeper τον εξοπλισμό που χρειάζεται (κάρτες ελέγχου, μολύβι, λίστα εκκίνησης κ.α.) και είναι έτοιμος να βοηθήσει είτε στον έλεγχο θεατών είτε στην διατήρηση της διαδρομής.  Σιγουρεύεται ότι η αρίθμηση και τα σημάδια της διαδρομής (marking) γίνονται εγκαίρως και σωστά.

6. Αρχηγός Χρονομέτρησης και Υπολογισμών (Chief of Timing and Calculations)

Υπεύθυνος για τον συντονισμό των υπευθύνων εκκίνησης και τερματισμού, όπως και χρονομέτρησης και υπολογισμού βαθμών αγώνα.  Στη τεχνική κατάβαση αυτός ή κάποιος άλλος ειδικός θα καθορίσει τον χρόνο μεταξύ της εκκίνησης αθλητών. 

7. Γραμματέας Αγώνα (Race Secretary)

Υπεύθυνος για όλη τη γραμματειακή εργασία πάνω στα τεχνικά θέματα του αγώνα και ανάμεσα σε άλλα για την προετοιμασία της κλήρωσης.  Φροντίζει ούτως ώστε τα επίσημα αποτελέσματα να περιέχουν τις ανάλογες πληροφορίες.  Είναι υπεύθυνος για τα πρακτικά όλων των συναντήσεων μεταξύ των κριτών, των τεχνικών εκπροσώπων και των captains meetings.  Φροντίζει να ετοιμαστούν σωστά και να παραδοθούν έγκαιρα στον κάθε υπεύθυνο αναλόγως ευθυνών, όλες οι φόρμες για εκκίνηση, τερματισμό, χρονομέτρηση, υπολογισμών και gate keeping.  Παραλαμβάνει τις επίσημες ενστάσεις και τις παραδίδει στα υπεύθυνα άτομα.  Βοηθά στην ομαλή διεκπεραίωση των αποτελεσμάτων με την κατάλληλη προετοιμασία και φροντίζει ούτως ώστε να τυπωθούν εις πολλαπλούν και να δημοσιευτούν το γρηγορότερο μετά την διεκπεραίωση του αγώνα.

8. Αρχηγός Ασφάλειας & Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης (Chief Steward & Medical)

Παίρνει να αναγκαία μέτρα για να ασφαλίσει την πίστα από τους θεατές.  Αρκετό προσωπικό χρησιμοποιείται ανάλογα με πιο λεπτομερές σχέδιο.  Χρειάζεται προσοχή στο να φυλάγεται αρκετός χώρος πίσω από τα μέτρα προστασίας της πίστας, για την καλύτερη κυκλοφορία θεατών.
Υπεύθυνος για την οργάνωση μέτρων για παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια επίσημης προετοιμασίας και διεξαγωγή αγώνων.  Φροντίζει για ένα κατάλληλο χώρο όπου τραυματισμένοι αθλητές μπορούν να μεταφέρονται για περίθαλψη.  Ο γιατρός του αγώνα συντονίζει σχέδιο δράσης με τους γιατρούς των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.  Κατά την διάρκεια προετοιμασίας και αγώνων πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους βοηθούς του.  Πρέπει να συντονίσει σχέδιο δράσης με τον Chief of Race πριν την έναρξη της επίσημης προετοιμασίας.  Ένας γιατρός, που είναι και αρκετά καλός χιονοδρόμος, πρέπει να βρίσκεται στην εκκίνηση έτοιμος να αντιμετωπίσει με οποιοδήποτε περιστατικό και πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους κριτές και την ομάδα διάσωσης.  Αυτό το καθήκον μπορεί να αναλάβει ο γιατρός μιας ομάδας.

9. Ελλανόδικος Επιτροπή (Jury)

Τα ακόλουθα μέλη της Ελλανόδικος Επιτροπής, τα οποία είναι μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι υπεύθυνοι για τεχνικά θέματα μέσα στην κλειστή περιοχή διεξαγωγής του αγώνα:
- Τεχνικός Εκπρόσωπος Technical Delegate (TD)
- Διαιτητής Referee
-Αρχηγός του Αγώνα Chief of Race

9.1.  Καθήκοντα της Ελλανόδικος Επιτροπής (Jury)

Επιβλέπουν την πιστή τήρηση των κανονισμών κατά την διάρκεια των αγώνων συμπεριλαμβανομένης και της επίσημης προπόνησης

9.2. Από τεχνικής πλευράς συγκεκριμένα:

-Ελέγχουν την πίστα αγώνα και την διαδρομή (race course & set course)
-Ελέγχουν τις συνθήκες του χιονιού
-Ελέγχουν την προετοιμασία της διαδρομής
-Εγκρίνουν τη χρήση χημικών ή άλλων τρόπων σκλήρυνσης χιονιού
-Ελέγχουν τα συστήματα προστασίας των θεατών
-Διορίζουν τα άτομα που θα ετοιμάσουν τη διαδρομή
-Καθορίζουν το χρόνο για την ετοιμασία της διαδρομής
-Επιβλέπουν την ετοιμασία της διαδρομής
-Ελέγχουν τα σημεία της διαδρομής (gate flags)
-Είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα ή κλείσιμο της πίστας για προπόνηση σε σχέση με τις τεχνικές προετοιμασίες και τις καιρικές συνθήκες
-Προσδιορίζουν τον τρόπο που θα γίνει η επιθεώρηση της πίστας από τους αθλητές
-Επιθεωρούν την πίστα πριν από τον αγώνα
-Προσδιορίζουν τον αριθμό και τη σειρά εκκίνησης των ανοιχτηριών (forerunners) για την κάθε κατάβαση
-Δίνουν αν είναι απαραίτητο οδηγίες στα ανοιχτήρια 
-Αλλάζουν τη σειρά εκκίνησης των αθλητών σε σχέση με τις συνθήκες της διαδρομής
-Αλλάζουν τα χρονικά διαστήματα εκκίνησης (start intervals)
-Δίνουν οδηγίες και παίρνουν πληροφορίες από τους κριτές της διαδρομής (gate keepers) Για την Ελεύθερη κατάβαση (Downhill):
-Μπορούν να κανονίσουν επιπλέον επιθεώρηση της διαδρομής σε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες
-Μπορούν να μειώσουν το χρόνο της επίσημης προπόνησης
-Καθορίζουν τις ζώνες προστασίας (yellow zones)
-Ελέγχουν την τοποθέτηση διαδρομής (setting of gates)
-Αλλάζουν τα σημεία και απόσταση μεταξύ της κάθε πόρτας (gates) ή προσθέτουν επιπλέον πόρτες (gates) ανάλογα με τη διεξαγωγή της επίσημης προπόνησης (training runs)  Σε σημαντικές αλλαγές, οι αθλητές πρέπει να δικαιούνται τουλάχιστο μία επιπλέον προπόνηση (training run)

9.3. Από οργανωτικής πλευράς συγκεκριμένα:

-Διαχωρισμό των αθλητών για την κλήρωση εκκίνησης
-Διαχωρισμό των αθλητών χωρίς βαθμολογία σε ομάδες ανάλογα με συγκεκριμένη βάση
-Μπορούν να παραχωρήσουν την ευκαιρία για επανάληψη εκκίνησης
-Ακύρωση αγώνα αν (εκ των προτέρων):
-Οι συνθήκες χιονιού δεν είναι κατάλληλες
-Οι συστάσεις της αναφοράς του Τεχνικού Συμβούλου δεν έχουν εκπληρωθεί
-Οι πρώτες βοήθειες και ιατρική υπηρεσία δεν είναι αρκετή ή απουσιάζει
-Το σύστημα προστασίας των θεατών είναι ανεπαρκής
-Μείωση της απόστασης της διαδρομής, αν είναι αναγκαίο λόγω καιρικών συνθηκών ή λόγω ποιότητας χιονιού
-Διακοπή αγώνα αν οι προϋποθέσεις είναι εμφανείς
-Τερματισμός του αγώνα αν οι  προϋποθέσεις είναι εμφανείς

9.4. Από πειθαρχικής πλευράς συγκεκριμένα:

-Απόφαση μετά από εισήγηση του Τεχνικού Εκπροσώπου (TD) ή από μέλος της Ελλανόδικος Επιτροπής (Jury) να αποκλείσουν αθλητή για έλλειψη φυσικής ή τεχνικής ικανότητας
-Εφαρμογή των ελέγχων για τους κανονισμούς που αφορούν διαφημίσεις πάνω σε εξοπλισμό και στολών στο χώρο του αγώνα.
-Περιορισμός στο επιτρεπτό όριο άδειας εισόδου στην πίστα αγώνων για επίσημους, τεχνικούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
-Δημοσίευση εγκρίσεων (sanctions)
-Αποφάσεις για ενστάσεις (protests)
-Έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα

10. Καθήκοντα του Τεχνικού Εκπροσώπου (TD)

10.1. Πριν τον αγώνα ο Τ.Ε. (TD):
-Μελετά το homologation file και συμβουλεύει το διοργανωτή για την πιθανότητα κάποιας συγκεκριμένης εξουσίας.  Αν αποδείξει ότι δεν υπάρχει  homologation, τότε οι κριτές (Jury) πρέπει να ακυρώσουν τον αγώνα
 Διαβάζει τις αναφορές Τεχνικών Εκπροσώπων από προηγούμενους αγώνες στο συγκεκριμένο χώρο και εξετάζει εάν οι βελτιώσεις που έχουν εισηγηθεί έχουν γίνει.
-Επιθεωρεί το πιστοποιητικό Ασφάλειας (liability insurance) όπως προνοείται
-Επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο και χώρο προπόνησης
-Επιβλέπει εάν υπάρχει συμμόρφωση σχετικά με την επίσημη προπόνηση.  Εξετάζει με λεπτομέρεια τη διαδρομή αγώνα (gate flags)
-Συνεργάζεται στις διοικητικές και τεχνικές προετοιμασίες  
-Ελέγχει την επίσημη λίστα συμμετοχής όπως και τους βαθμούς ποινής
-Ελέγχει εάν υπάρχουν αρκετοί ασύρματοι για όλους τους Κριτές (με διαφορετικές συχνότητες)
-Παρατηρεί τις διαπιστεύσεις (accreditation) και το δικαίωμα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο
-Εξετάζει τις διαδρομές αγώνα σε σχέση με την προετοιμασία, την τοποθέτηση, τον έλεγχο θεατών όπως επίσης και τον σχεδιασμό των χώρων έναρξης και τερματισμού.
-Επιβλέπει την τοποθέτηση της διαδρομής αγώνα (course setting) μαζί με τους Kριτές
-Επιβλέπει τους χώρους των πρώτων βοηθειών στον αγωνιστικό χώρο όπως επίσης και την οργάνωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
-Ελέγχει όλες τις τεχνικές εγκαταστάσεις όπως χρονομέτρηση, χρονομέτρηση με το χέρι (hand timing) επικοινωνίες, μεταφορά ανθρώπων κ.α.
-Είναι παρών στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια όλων των επίσημων προπονήσεων
-Λαμβάνει μέρος σε όλες τις συνεδρίες των Kριτών (Jury) και των αντιπροσώπων των αποστολών (captain meetings)
-Προεδρεύει των συνεδριών των Kριτών και η ψήφος του είναι καθοριστική σε περίπτωση ισοψηφίας.
-Αν είναι αναγκαίο διορίζει μέλη στους κριτές (Jury)
-Προσέχει την ελάχιστη υψομετρική διαφορά (vertical drop).

10.2. Κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος:
-Πρέπει να είναι παρών στη διαδρομή του αγώνα
-Συνεργάζεται στενά με τους κριτές, τους αντιπροσώπους των ομάδων και τους προπονητές
-Επιβλέπει τις τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες του αγώνα
-Συμβουλεύει τους διοργανωτές ανάλογα με τους Κανονισμούς FIS και τις οδηγίες των Kριτών

10.3. Μετά τον αγώνα
Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος:
-Βοηθά στη συμπλήρωση της αναφοράς του Διαιτητή (referee)
-Υπολογίζει τους βαθμούς αγώνα και ποινής για τον κάθε αγώνα.  Αν αυτοί οι βαθμοί υπολογίζονται αυτόματα από υπολογιστή, είναι ευθύνη του να υπολογίσει ξανά τους βαθμούς και να πιστοποιήσει την ορθότητα τους με την υπογραφή του.  Πάνω από όλα ελέγχει την ορθή χρήση της εκάστοτε αξίας F για κάθε άθλημα.
-Παρουσιάζει τις έγκυρες και σωστά δηλωμένες ενστάσεις στους  Kριτές  για απόφαση
-Υπογράφει τα τελικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τον Γραμματέα Αγώνα και δίνει την εξουσιοδότηση για την τελετή απονομής
-Συμπληρώνει την αναφορά του Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και άλλων συμπληρωματικών αναφορών


10.4. Γενικά ο Τεχνικός Εκπρόσωπος:

-Αποφασίζει για ερωτήσεις που είτε δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλήρως από τους Κανονισμούς FIS, εάν ωστόσο αυτές δεν έχουν ήδη αποφασιστεί από τους Κριτές και δεν εμπίπτουν μέσα σε άλλες αρμοδιότητες
-Εργάζεται στενά με τον Διαιτητή και τον Βοηθό Διαιτητή
-Έχει το δικαίωμα να προτείνει στους Κριτές τον αποκλεισμό αθλητών από τον αγώνα
-Έχει το δικαίωμα να πάρει βοήθεια από τη Διοργανωτική Επιτροπή και όλους τους επισήμους της Διοργανωτικής Επιτροπής, για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του

11. Καθήκοντα και δικαιώματα Διαιτητή

-Κλήρωση των αριθμών εκκίνησης
-Επιθεώρηση της διαδρομής αμέσως μετά την τοποθέτηση της, είτε μόνος είτε συνοδευόμενος από μέλη των Κριτών
-Αλλαγή της διαδρομής με αφαίρεση ή πρόσθεση gates.  Αν ο Διαιτητής επιθεωρήσει τη διαδρομή μόνος τότε η απόφαση του είναι τελική.  Το άτομο που σχεδίασε τη διαδρομή πρέπει να ενημερωθεί για τέτοιες αλλαγές αν δεν ήταν παρών στην επιθεώρηση.
-Παραλαμβάνει τις αναφορές των Διαιτητών εκκίνησης και τερματισμού, όπως και των επισήμων αγώνα (race officials) για τις όποιες παραβάσεις κανονισμών και για την παράληψη πορτών (gate faults) στο τέλος της πρώτης και μετά ξανά στο τέλος της δεύτερης διαδρομής.
-Ελέγχει, υπογράφει και παρουσιάζει τις παρατηρήσεις του Διαιτητή, αμέσως μετά από κάθε κατάβαση, στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων και στο χώρο τερματισμού, τη λίστα με τα ονόματα των αθλητών που έχουν αποκλειστεί, τον αριθμό της πόρτας όπου έγινε το λάθος, το όνομα του gate judge που σημείωσε το λάθος το οποίο οδήγησε στον αποκλεισμό και την ώρα που έχει τοποθετηθεί η λίστα αυτή για έλεγχο από τους αθλητές ή τους παράγοντες των ομάδων.

11.1. Συνεργασία με τον Τεχνικό Εκπρόσωπο

 Ο Διαιτητής εργάζεται στενά με τον Τεχνικό Εκπρόσωπο

12. Δίνει οδηγίες για τους gate keepers (gate judges) όπως παρουσιάζονται στους σχετικούς κανονισμούς των Κριτών Πόρτων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Συντομεύσεις

Ο.Χ.Κ.   Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου
FIS   International Ski Federation
Ε.Ε   Ελλανόδικος Επιτροπή 
Τ.Ε.   Τεχνικός Εκπρόσωπος
T.D.   Technical Delegate