Κενή Θέση Τεχνικού Συμβούλου

Submitted by Cyprus Ski Fed… on

Η Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση της θέσης του Τεχνικού Συμβούλου. Τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και όρους εργοδότησης μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Ομοσπονδίας καθημερινά (από τις 08.00-14.00) πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 στην Διεύθυνση:

Κενή Θέση Τεχνικού Συμβούλου

Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου
Αμφιπόλεως 21,
2025 Στρόβολος
Λευκωσία
E-mail: csf@cyprusski.com
Τηλ. 22449837